Vladimír Ondys – Z konce světa

PRŤATA

Posted in Krátce by ondys on Březen 7, 2018

Alpy

IMG-20180307-WA0002

Vnučka

Vnucka

Vnučka

IMG-20180307-WA0003

Vnučka

Fifa

Vnuk

Parta

Celá parta

Nejbližší odcestovali do italských Alp v rámci školních prázdnin a nechali mi na starost Latynku a Jéňu. Latynka je u mne už jako doma a Jéňa poprvé. Hned první noc mne dostal, když v noci začal dupat na dno klece tak silně, že se Lata vyděsila, skočila za mnou na lůžko a přitulila se mi k hlavě. Jinak to s nima jde, s Latou couráme třikrát denně po okolí a Jéňa rozpustile sere bobky na podlahu, když svobodně skáče po našem návratu po bytě. Jak to Lata zmerčí, hned za ním vystartuje a okamžitě je sežere. Očividně se spolu nenudíme při tak radostný spolupráci.

Spící

Snící

Na číhané

Hopsající

Neseroucí

IMG_20180308_145703

Společníci

 

Reklamy

JAK VLASTNĚ VŠECHNO JE?

Posted in Krátce by ondys on Leden 31, 2018

Okolní svět doprovází život od jeho zrodu až do zániku. Netuším, jak těžký může být třeba vesmír, ale jsem si skoro jistý, že ani jeho neohraničená představa neváží nic. Otázka zní, zda nejde o pouhou iluzi okolního světa s utajeným důvodem…

Mozek je aparát, s jehož pomocí si myslíme, že myslíme.
– Julian Tuwim

 

HRAD UPROSTŘED EVROPY

Posted in Krátce by ondys on Leden 19, 2018

V parku na lavičce seděl důchodce v exekučním řízení a krmil se holuby. Život prošpikovaný stařeckými neduhy ho nevýslovně sral a v kapse měl dávku marjánky na posledního jointa. Usilovně přemýšlel, co bude dál a jak to případně navléct, když zahlédl bezdomovce. Rozmrzele tlačil po cestičce kočárek s hubeným úlovkem z kontejnerů a netušil, kde dnes složí hlavu v lezavém počasí.
„Mladý muži, přisedněte na kus řeči!“ vyzval ho a výmluvně začal balit cigaretu.
Trochu společně pokouřili, hodně se nasmáli a svět vypadal přívětivěji. Ani bezdomovec tak příšerně nesmrděl. Důchodce sáhl po nedaleké igelitové tašce a vyndal z ní kladivo. Potěžkal je v ruce a prohodil směrem k bezdomovci: „Párkrát mne vem přes hlavu a na oplátku si můžeš vzít celoživotní úspory, mám je zašitý v mantlu.“
Jak řekl, tak se i stalo, ale s penězi to nebylo slavný.
Po několika letech pobřežní hlídka zachránila člun ve Středozemním moři se Somálci, kteří se vydali do EU za lepším, a umístila je v uprchlickém táboře. Největší pozornost okolí poutal nejmladší, který všude neustále maloval jediný výjev. Siluetu středověkého hradu a postavu člověka sedícího za mřížemi v oknech.

ČLOVĚK DOSPĚJE A ZJISTÍ

Posted in Krátce by ondys on Leden 1, 2018

Že často nedosáhne na každé své přání a občas zase dostane i to, o co vyloženě nestojí. Nadějné je vysrat se na oba dopady a pokaždé si zachovat odstup.

🙂 Od Romana a Olči

A ZASE JE PO VÁNOCÍCH

Posted in Krátce by ondys on Prosinec 27, 2017

Děti jsou pro mne nejkouzelnější pod stromečkem navzdory tomu že jednou vyrostou.

Vánoce 2017

Vánoce 2017

Vánoce 2017

Vánoce 2017

Vánoce 2017

Vánoce 2017

Vánoce 2017

Vánoce 2017

Vánoce 2017

Vánoce 2017

Vánoce 2017

Vánoce 2017

Vánoce 2017

TŘEBA SE TO HODÍ O VÁNOCÍCH

Posted in Krátce by ondys on Prosinec 20, 2017

Latinsky:

Pater noster, qui es in cælis,
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo
et in terra.

Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.
Amen.

ŠTĚSTÍ

Posted in Krátce by ondys on Prosinec 16, 2017

Často připomíná pampeliškové chmýří, osud foukne a nenávratně zmizí…

NOSTALGIE

Posted in Krátce by ondys on Říjen 1, 2017

Minulý měsíc zazvonil telefon. Přijal jsem hovor a známý hlas se mne zeptal, jestli mám chuť jet na výlet s ním a jeho rodiči. Zeptal jsem se kam a dozvěděl se, že to je překvapení pro všechny. „Tak jo,“ řekl jsem pobaveně a šel se dát do gala.

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie023

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie

Nostalgie011

Nostalgie

Nostalgie

PEVNOST TEREZÍN

Posted in Krátce by ondys on Září 20, 2017

Člen posádky

Pevnost byla založena roku 1780 Josefem II. Roku 1782 byla prohlášena svobodným královským městem. Jméno městu císař udělil na počest své matky císařovny Marie Terezie. V roce 1790 byla pevnost schopna obrany. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty, kterými během prusko-rakouských válek v 18. století postupovala nepřátelská vojska. Pevnost byla vystavěna na samém konci éry bastionových opevnění podle návrhů pevnostní školy ve francouzském Meziéres a představuje ve světovém měřítku špičkový pevnostní systém. Své obranné vojenské poslání však nikdy aktivně nemusela splnit, její existence k odstrašení pruského útočníka postačila (zato se později mnohokrát osvědčila coby výborný žalář). Na stavbě vlastní pevnosti pracovalo přibližně 15 tisíc lidí při roční spotřebě kolem 20 miliónů cihel. Kvůli stavbě pevnosti byl přeložen tok řeky Ohře do umělého říčního koryta o několik set metrů dále směrem na západ (původní tok řeky procházel před Malou pevností – dodnes je v mapách veden jako Stará Ohře / Alte Eger Fluss). Posádku pevnosti mělo v době války tvořit asi 11 tisíc mužů.
Hlavní pevnost má tvar osmiúhelníku, protáhlého ve směrech od severu k jihu, ze všech nároží vybíhají pětiboké bastiony. Celková délka pevnostního valu, silného přibližně 30 m, činí 3770 metrů. Další prvky opevnění byly umístěny v příkopech před hlavní obrannou linií. Malá pevnost měla tvar mírně se rozbíhajícího obdélníku, doplněného o dva polobastiony a dva pětiboké bastiony. Opevnění Terezína obsahovalo celkem 55 hradebních článků a v nich 136 podzemních prostor vzájemně spojených systémem podzemních chodeb dosahujícího celkové délky 29 kilometrů. Do pevnosti vedly čtyři brány posazené vždy mezi dvěma bastiony: Litoměřická, Pražská, Horní a Dolní. Uvnitř hlavní pevnosti se nachází pevnostní město s pravidelným půdorysem s ulicemi křížícími se v pravém úhlu. Vojenské budovy byly budovány jako odolné proti dělostřeleckému bombardování, jejich zdi a klenby jsou velmi silné. Jedná se o významnou stavební a technickou památku.

Citováno z Wikipedie

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní prostor

 

 

STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ NAD LABEM

Posted in Krátce by ondys on Září 11, 2017

Jsme dobyli

Jsme dobyli

Jsme dobyli

Jsme dobyli

Jsme dobyli

Jsme dobyli

UnL01

Jsme dobyli

Jsme dobyli

Jsme dobyli