Vladimír Ondys – Z konce světa

Lapidárium dr. Krejzymila – Palosino

Posted in Palosinův koutek by ondys on 30 listopadu, 2013
Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Lapidárium dr. Krejzymila

Mámivě falešné, však bytostně osobní instance objektu. V čem, dumka má? Pomaličku, s velkým rozmyslem, důslednou logistikou podpořený proces, hydraulickou paží, vysokozdvižnou plošinou, však rukou dělnou rozvěšovány symboly Vánoc jsou. Zdobně. Dyť to platí fořt! Z naší kapsy. Kurva, ještě s desetinou promile po včerejší Viljiovce, sobota, čtyři ráno, vázat tyhle nepoddajné nesmysly na stožáry pouličního osvětlení. Izolační páska kolem pichlavé obětiny ztepilého koniferu. Kluzká dvojlinka, mrzne na oko a napůl, jiskřičky jemně mží. Ruce nenápadně zebou, ale po chvíli citelně fest. Zatracený zelený drát, úplně splývá s jehličím. Kdysi smyčka pozinkovaného drátu, cvak kleštěmi a drží, ne? Nechrápej a podej mi další! Baňky pojebané. Dnes plastiková spona, bleskosvodky před jističi. Ještě nedávno tři metry nad zemí zmizely před Štědrým dnem veškeré žárovky. To už se dneska v malém nevyplatí.

Studí zevnitř. Holá realita je k neupřemýšlení. O ničem.

Objekt a jeho instance. Očekávaní zrození Krista, začátek liturgického roku, blížící se Vánoce, mé bláznivé rozpažení před nákupním centrem v záři fialové, všude bohopustá komerce. Kultura je vzpourou proti tradici. Vánoce – mýtus, liturgie – rituál. Zamčeno a na dveře adventní věnec. Krize je krizí reprezentativnosti institucí. S kým, čím a proč? Kant plácal něco ve smyslu, co mohu udělat, vědět, možná znát a k čemu to bude, jako o naději, tenhle třetí vzdech. Já stručný, jasný jsem, boha jeho, kristušácká dolina! Více komerce, více rituálu, zmnožme chléb a hry!

Digitální slunce svítá v optických vláknech. Buď tvá řeč ano, ano, ne, ne. Je dnešní společnost reprezentovatelná, a vůbec svobodná a demokratická? Musí mít své mluvčí, patrony, svaté, bojovníky, vzpurné? Sledoval jsem dnešní HydePark a viděl statečného, bystrého chlapíka, odvážného téměř jako velký Che! Takže Ano.

Však zpátky do svitu, léta a mého fernetového lapidária. Vizte advenťáci, …stejně nejlépe fotím já a pan Šibík!

http://www.youtube.com/watch?v=4yZ0tqqLGsA

 

 

Králík v muzeu – Palosino

Posted in Palosinův koutek by ondys on 24 listopadu, 2013

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Králík v muzeu

Je dobré dlouhé uši míti, to abyste lépe slyšeli. Čivy smyslů do smyslné krásy šlechtěné před bojem v lad uvésti záhodno jest. Usaďte přilbici hezky a pořádně. Budou padat hlavy! Pak zavřít oči, vlhký čumák pokrýt španělskou botou, jen kdyby tóny posečené trávy nebolely po jehličkách černé ocele, okamžikem po životě, než padne tupý úder nebo radši dva za uši. Masařky zakrouží /bzik, bzik/ zježené chloupky na předloktích, sosák napnutý k prasknutí. Vír molekul krve, náhodné, povědomé vzedmutí poletavé nudy k laskominám, k intimní dekadenci okukování a zrcadlení kaleidoskopů pohlaví, k masivní žranici. Jezte! Minulost bude promlčena, dobré skutky zapomenuty. Moderně toulavé krasojezdectví vystřídané romantikou paneláků. Takový byl starý otec Králík. Místo obilí půjčené stříbro zaséval (dnes víceméně hedgeové zajištění kurzových rizik). Temná, temná je doba. Trpké vzpomínky, možná osud tomu chtěl, však později štěstěna ve vrhcábech přihrávala mi samé vysoké. A já hrál velkou hru. Nezvedení králici kotce jihu i západu, kromě urputného rabování – snad národní sport – posilování vlastní moci, se dokázali škorpit mezi sebou, anebo jako pátá kolona vpadnout do zad. Češi urození. Králíci chovu Vítkovců tím byli proslulí, pokud se rovnou necpali za větším snopkem píce panáčkujíce většímu balíku píce, tak vás dokonce adorovali, aby vás opět poslali někam. Tak králičí letopisy zaznamenaly příběhy mého praděda z matčiny strany (v škarpu leb v půl na poli moravském padl) a jeho soka, rozeného v málo významném kotci, pletichy prohlášeného arcikrálíkem, který však lstivou podloudností, inteligencí též překvapil a jeho potomky vidím utíkat časovou osou kupředu. Ha, působivé kosterní pozůstatky dinosaurů opačným směrem. Ztratil jsem se v muzeu. Hroší kůže, arogance, udivený soucit, podaná ruka pro odpustek, pomoc, rozhřešení zároveň. Vždy takoví byli a budou. Obzor kreativity, stavby katedrál, opět svěřiv tolik možné moci kurii? Vyžilým ovcím, slabým, nevědomým, právní pomoc v labyrintu eklektiky a nejistoty, kus trávy, vody neslíbíš? Jen pár odpadlým, kteří se vzdají vůle své, statků a berna, nároků důstojného žití nemaje, vyjednáváním oplácíš stejnou mincí, těm u koryta, když ostatní už dávno klečí? Pozvat ducha ke světlu, tvořivosti, lásce i víře, je posláním králíků i Vás. Nám Petrův stolec nenáleží, klatba, inkvizice, tituly arcikacířů. Možná občas pokusit se užít moci, prostředků – prospěchem svým pro jiné svět lepším činiti, k lénu svěřenému pečovatelsky přilnout? Jen si představ arcibiskupe, btw: mým diplomatickým umem, ne kdosi od Mohuče, Arnošt, ale i ty! Jsem tvému času vzdálen 635 let a nemám již fyzický kontakt s tímto světem a lstivé hrátky Res Bonum znám. Věz, oni světští králíci dnes mají opět v hrubé nemilosti mamonem zatuchlé kůže obchodníků bez tovaru, ač i dobrá duše v přežití zatratí desatero, podobná světu, ve kterém žije. Prospěšně stejně špatný demokrad!? A zlé skutky budou… Pomni, budoucí prokletý!

http://www.youtube.com/watch?v=YfQjwNY5uYw

Noční hubeňouři – Patrik Linhart

Posted in Z pošty by ondys on 18 listopadu, 2013

Vážení přátelé,

skromnost by v tomto případku byla nemístná, a proto si Vás dovoluji upozornit na vydání svého opus magnum Vyprávění nočních hubeňourů, více než šestisetstránkového díla, výsledku 14 let práce a četby, která brala svůj počátek za dlouhých zimních večerů, kdy mi milí rodičové četli hrůzostrašné povídky z knih Rej upírů a Stráž u mrtvého. Vy, kteří mě znáte, víte, že to na mně nenechalo horší stopy, než případný zánět mozkových blan (který jsem rovněž přečkal). Všem ostatním mohu četbu horrorů a o horrorech vřele doporučit. Zvu Vás na bizzarní cestu, v níž se frugálně propojují oblíbené dětské knížky, napínavé pátrání po zapomenutých freneticích a holdování dekadenci.
Kniha Vyprávění nočních hubeňourů shrnuje přehledně, ve čtyřech částech, dějiny frenetické literatury od raného novověku po současnost. „Touha po senzacích smyslů, blouznivá imaginace i povrchní fantastika, chuť vyprávět příběhy – to vše spojuje ,lesser writers‘, menší spisovatele, a francouzské malé romantiky frenetické školy,“ píše Linhart úvodem, „Tyto plejády zapadlých hvězd by nebyly úplné, kdybychom nevyjmenovali všechny ty uražené a ponížené, kteří si vědomě i proti své vůli reklamovali místo na literární periferii: ,poetae minores‘ české dekadence […], většinu německo-české literární scény […], osamělé aristokraty a ubohé ,outcasts‘. V první studii projdeme dějinami frenetické literatury od XVII. po XX. století. Ve druhém dílu se čtenář intimněji seznámí s několika fatálními ,lordy horory‘ z Velké Británie, Nové Anglie a kalifornského pobřeží. Třetí díl je pak lexikonem monster a fantastických bytostí. […] Díl čtvrtý je malou antologií anglických překladů povídek několika českému čtenáři málo známých, ba i zcela neznámých autorů.“
Kniha vyjde 20. listopadu v pražském nakladatelství Pulchra. K dostání bude u nakladatele, zvláště pak upozorňuji na až hrůzostrašně výhodnou slevu na portálu Levné učebnice.
Noční hubeňouři budou vzkříšeni v rámci výroční básnicko-performerské estrády Na ležáka Teplice (viz fcb událost Na ležáka) v sobotu 7. prosince.

http://pulchra.cz/vypraveni-nocnich-hubenouru-citanka-svetoveho-frenetismu-140.html

http://www.levneucebnice.cz/p/vypraveni-nocnich-hubenouru-citanka-svetoveho-frenetismu-horor-dobrodruzstvi-erotika/

V příloze je ukázka z třetího oddílu – Encyklopedie neexaktních jevů.

Spolu s kolegy z Vědeckého studia Stará milenka věřím, že Vás NOČNÍ HUBEŇOUŘI potěší, poučí a vyděsí!

Patrik Linhart
Albert Krásno, překladatel
Lux von Dux, kunsthistorik
Patrik Vetrugin, výtvarník

Stará milenka děkuje Radimu Kopáčovi, bez něj by kniha nevyšla, a kapele Depeche Mode.

prebal

 

Pozvánka

Pozvánka

Kolumbárium – Palosino

Posted in Palosinův koutek by ondys on 16 listopadu, 2013

(Sestry, bratři – my a oni)

Vypadáme zaměnitelně, podobně jako vy, ale jaképak sestry, bratři. Na politiku my tu nehrajeme. V hejnu nás nerozeznáš. I když…?, občas může zvídavý pozorovatel vysledovat náznaky společenského chování, stupínečky sociální hierarchie během stádního pojídání. Budu jmenovat šéfy: hlavními péry jsou: Joe, Bill a Já. Pozorovateli, myslím Vysoké bytosti, které povětšinou nejedí ze země, zaslepeně po ní šlapou a klidně by nakopli někoho z bratří, sester. Jídlem by vás dokonce otrávili. Kdosi nás pejorativně nazval potkany s křídly. Nepochybně bizarní, ohavný tvor, hodný zatracení!

Občas prší, v noci je tma, znáte sami. Dlouhá stmívaní a úporně krátké dny prvního měsíce, olezlého února…, svině měsíc nepříjemná, kdy mráz udeří o zem ledovým kladivem…, ozve se skrz na skrz chladem prolezlé pink…, šedivá bunda načepýřeného peří hřeje posledními zbytky, jichž se dostává snad jen díky vůli, rána bývají strašidelná. Posedáváme hladoví vedle sebe, na protějším paneláku obrys černého dravce, za okny v tlumeném světle barevná světélka tvaru jehličnanu, za některými zmínky jídla, nás však odhánějí. Proč jim za to neposrat balkón, že ano.

Možná kdysi, velmi dávno jsme jim do pasti sedli sami, přemítám, jiní zase hovoří o autodomestikaci. To jakože bratři a sestry brousili za „Vysokými“, když orali, sklízeli úrodu nebo odhazovali zbytky a prosili je o kus žvance, tyli na plodech jejich práce, úsilí. Troufalé! Kolik nám toho za ta staletí dluží! Jako poslové míru my bojovali v jejich válkách. Vraždili nás, obětovali, pojídali, zatracovali i velebili.

Projevem personifikované bizarní sebelásky, umocněné intelektem nad ostatní, jsou přiložené snímky bratří a sester v objetí zvůle, ve vězení, uplacené kusem provlhlého ovsa, douškem špinavé vody. Vím, o čem mluvím. Vymanévroval jsem 3 sokolí stíhače, obloha upadlá do kolen, vyhládlému káněti uletěl jen tak, tak, křídly propíchl slunce. Stále jsem divoký a divoký budu…, lidem navzdory. Dobří holubi se vracejí, špatný holub, mrtvý holub. Jó, a Picasso byl vůl.

http://www.youtube.com/watch?v=yhuMLpdnOjY

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

Kolumbárium

On the road – Viva

Posted in Vivina skříňka by ondys on 10 listopadu, 2013

Dny plynou. Včera bylo zítra, zítra bude včera a kde budu já?
Na cestě…

Pondělí

Pondělí

Pondělí

Pondělí

Úterý

Úterý

Úterý

Úterý

Středa

Středa

Středa

Středa

Středa

Středa

Čtvrtek

Čtvrtek

Pátek

Pátek

Sobota

Sobota

Neděle

Neděle

Festival Sudety 2013

Posted in Z pošty by ondys on 7 listopadu, 2013

Vazeni:
Dovolte prosim, abychom Vas zdvorile upozornili na zahy propukavsi festivalovy maraton (8. 11. – 17. 11. 2013)…

Za festival a UKP ’98 v dokonale ucte…

MF Milan Pistek

Již pátý ročník vzniká za spolupráce Činoherního studia Ústí nad Labem, Ústecké kulturní platformy ’98 a obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum a koná se v několika blocích mezi 8. a 17. listopadem 2013 nejen v Činoherním studiu.

Tradičně je věnován lidským právům a moderním dějinám střední Evropy a tentokrát, v synergii s heslem 42. sezóny Činoherní studio – Vaše věc, nabídne pestrý program zaměřený na hledání osobních východisek a alternativ k odlidštěným mechanismům mocenských systémů, které se podílely a podílejí na utváření společnosti, v níž žijeme.

Autentické příběhy lidí, kteří morálně odolali nebo se obětovali za druhé, i těch, co podlehli a – byť často za okolností, které si těžko dokážeme představit – podepsali smlouvu s ďáblem, příběhy často prosté i neuvěřitelné zároveň, budou utvářet hlavní dramaturgickou linii.

V pátek 8. 11. (19:00) vše odstartuje koncert Na tři akordy s podtitulem ‘Pojďte si zkusit, jak to vypadalo na konci 80. let…’ pořádaný v rámci výstavního projektu Severní Polabí – Underground a disent na Ústecku v 70. – 80. letech 20. století (Činoherní studio 11. 11. po – 20. 11. st) Ústeckou kulturní platformou ’98 v hospodě Pod Kaštany (Do Vrchu 29, 403 40 Ústí n. L. – Skorotice).

V sobotu 9. 11. (14:00) pořádá občanské sdružení Středohoří sobě Středohorské jamování – soutěž o nejlepší marmeládu v kategoriích hrušková, švestková a všeovocná proběhne ve foyer Činoherního studia.

V neděli 10. 11. (14:00) se uskuteční komentovaná procházka po městě se střekovským rodákem Rudolfem Schichtem (*1933) – Vzpomínky na Střekov – za asistence Thomase Oellermanna (Collegium Bohemicum) z Katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd UK v Praze – a beseda s hudební vložkou (16:00) – p. Schicht v Činoherním studiu zahraje na akordeon…

V pondělí 11. 11. (19:00) vypukne populární PechaKucha Night #9 – Socialistický realismus 70. a 80. l. 20. stol. – večer v duchu celosvětově rozšířené a současně velmi oblíbené formy prezentace tvůrčích osobností (Činoherní studio).

Letošní vlajková loď – inscenace Komunismus režiséra Filipa Nuckollse v podání divadelního spolku Kašpar pražského Divadla v Celetné (úterý 12. 11.) – vytváří prostor pro přirozenou gradaci od lehce mrazivého humoru k závažné moralitě bez předčasného prozrazování point a s oporou v hereckých výkonech.

Ve středu 13. 11. (19:00) bude za účasti režiséra – Michael ‘Pankow’ Boehlke (*1964 Berlín – Pankow) – promítnut německý dokumentární film o punkovém hnutí 80. let 20. stol. v někdejší NDR – ostPUNK! too much future.

Tradiční hudební lahůdku představuje Zwei Kessel Buntes v pátek 15. 11., na 11. pokračování oblíbené klubové noci vystoupí v sále Činoherního studia indierockoví The Prostitutes, electronoisová Nauzea Orchestra a garážoví fracci Old Folks House.

Ve čtvrtek 14. 11. (10:00 + 19:00) dojde na inscenované čtení Konference ve Wansee, kde kromě herců vystupuje i část ostatního personálu divadla… realizace: Filip Nuckolls (Činoherní studio).

V pátek 15. 11. (10:00) bude nad poměrem lidské svobody a moci; morálky a života, smrti a lži; přirozenosti a strachu jevištně meditovat Jaroslav Achab Haidler v dramatizaci patrně nejúspěšnějšího švédského románu posledních 30 let Chudí v Lodži (Činoherní studio).

V sobotu 16. 11. (14:00 + 18:00 + 20:00) se odehraje maratón Derniér tří monodramat – George Orwell – Farma zvířat, Dagmar Šimková – Byly jsme tam taky a Rudolf Höss – Byl jsem velitelem v Osvětimi (Činoherní studio).

V neděli 17. 11. (12:00) festival zakončí speciální vycházka turistického oddílu ČS Batůžek v čele s archivářem Petrem Karlíčkem k zaniklé obci Vitín.

Program se stále vyvíjí. Všechny aktivity, koncepci a případné novinky lze sledovat na internetových stránkách
http://www.festivalsudety.cz,
http://www.ukp98.cz/sudety a na
http://www.cinoherak.cz.

Sraz Citroenů 2 – Pavel Šmilovič

Posted in Z pošty by ondys on 6 listopadu, 2013

Překvapeni je u konce. Vyšplhali jsme se až na samotný vrchol kopce, kde si postavil usedlost dentista, sběratel bavoráků, a na jehož parkoviště před domem jsme se snadno vešli. Své BMW z roku 31 zavezl do garáže. Snad aby se další čtyři v jeho sbírce necítily osamoceny. Připravil pro nás i „malé pohoštění“. Za manželku má Číňanku, a tak jsme mohli ochutnat i několik druhů čaje včetně samozřejmě připravené kávy.
Chci zachovat jeho soukromí. Má dva domy spojené mostem.

Citroeny si to užívaly

Citroeny si to užívaly

Citroeny si to užívaly

Citroeny si to užívaly

Motor pouze 6 válcového jaguara

Motor pouze 6 válcového jaguara

Soukromé parkoviště na konci srazu

Soukromé parkoviště na konci srazu

Soukromé parkoviště na konci srazu

Soukromé parkoviště na konci srazu

Soukromé parkoviště na konci srazu

Soukromé parkoviště na konci srazu

Výhled z patia za domem

Výhled z patia za domem

Hudson River a napravo je státní park, ze kterého jsme přijeli, spolu s přístavištěm

Hudson River a napravo je státní park, ze kterého jsme přijeli, spolu s přístavištěm

Plují tam lodě i z manhattanských přístavů

Plují tam lodě i z manhattanských přístavů

Výhled z patia za domem

Výhled z patia za domem

Výhled z patia za domem

Výhled z patia za domem

A to už jsme na samém vrcholu Medvědí hory, začíná se šeřit. Za zády na protějším kopci je dům dentisty.

A to už jsme na samém vrcholu Medvědí hory, začíná se šeřit. Za zády na protějším kopci je dům dentisty.

Za kopci i údolími se skrývá NY City

Za kopci i údolími se skrývá NY City

Na památku

Na památku

Sraz Citroenů – Pavel Šmilovič

Posted in Z pošty by ondys on 3 listopadu, 2013

Když mi naši nejmladší přátelé zavolali, jestli bych s nimi nechtěl jet na sraz Citroenů na Medvědí horu, ani vteřinku jsem nezaváhal a řekl: „Určitě!“ Bývala to naše oblíbená destinace v začátcích, kdy jsme objevovali nová místa v dosahu New Yorku. Při cestě skoro v sousedství je další nádherný státní park Seven Lakes. Na Manhattanu jsem přesedl do Citroena a vychutnával ze zadního sedadla pohledy z G. W. Bridge, potom Palisade Pkwy v New Jersey a za chvilku už jsme byli opět ve státě NY a po půlhodince pouhého posouvaní jsme museli zaparkovat na trávě, parkoviště státního parku Medvědí hora bylo zaplněné do posledního místečka. Konal se zde taky October-fest.

Hladoví rovnou na oběd - brunch

Hladoví rovnou na oběd – brunch

Holiday in

Holiday Inn

Lovecký salonek celé patro s několika krby - bylo zde připraveno několik stolů i pro nás. Z Oktober-fest menu vůbec nic. :-( Ale pivo měli i točené.

Lovecký salonek celé patro s několika krby – bylo zde připraveno několik stolů i pro nás. Z Oktober-fest menu vůbec nic. 😦 Ale pivo měli i točené.

Odjíždíme. "A co October-fest?" honilo se mi hlavou. Hrozný, tihle autičkáři.

Odjíždíme. „A co October-fest?“ honilo se mi hlavou. Hrozný, tihle autičkáři.

I Jaguar se přidal

I Jaguar se přidal

:P Na lovu

😛 Na lovu

První zastávka, klobouk dolů před Citroeny z 32. roku v takových kopcích

První zastávka, klobouk dolů před Citroeny z 32. roku v takových kopcích

Krásné údolí se známou vojenskou akademií

Krásné údolí se známou vojenskou akademií

Tady po přiblížení. Víte někdo, co je to za akademii?

Tady po přiblížení. Víte někdo, co je to za akademii?