Vladimír Ondys – Z konce světa

OTEVŘENÉ NEBE S PRIMITIVNÍ CHYBOU

Posted in Pikant by ondys on 30 března, 2013

Zdá se mi to velmi poučné pro všechny, kteří se tupě odkazují na údajně dokonalé systémy bez ohledu na možné i naprosto neuvěřitelné selhání lidí v podobě odborně vyškolených obsluh.

Nad letištěm v indickém Dillí panuje velmi silný provoz, vláda nad ním povolila otevřené nebe v zájmu usnadnění přístupu zahraničním společnostem

Nad letištěm v indickém Dillí panuje velmi silný provoz, vláda nad ním povolila otevřené nebe v zájmu usnadnění přístupu zahraničním společnostem.

Hustota dopravy vzrostla z nějakých 175 letů za den na přibližně 225 letů a bylo to přiměřeně víc náročné na dispečery i posádky letadel.

Hustota dopravy vzrostla z nějakých 175 letů za den na přibližně 225 letů a bylo to přiměřeně víc náročné na dispečery i posádky letadel.

Úkolem dispečera bylo udržovat mezi letouny na odletu i příletu bezpečné rozestupy, ale ne moc velké, aby nedocházelo ke zpožděním.

Úkolem dispečera bylo udržovat mezi letouny na odletu i příletu bezpečné rozestupy, ale ne moc velké, aby nedocházelo ke zpožděním.

Jedno z pěti letadel, které měl tehdy na starosti dispečer s pomocníkem

Další z pěti letadel, které měl tehdy na starosti dispečer s pomocníkem.

Mezi ně patřilo i americké vojenské letadlo

Mezi ně patřilo i americké vojenské letadlo.

Mezi přistávající patřilo letadlo Kazakhstan Airlines let č. 1907

Mezi přistávající patřilo letadlo Kazakhstan Airlines let č. 1907.

Od letiště New Delhi k přístávajícímu letadlu stoupal odlétající Boeing 747 Saudi Arabian Airlines let č. 763 dosáhl poslední povolené letové hladiny 14 000 stop a pilot žádal o povolení dál stoupat. Toho se mu od dispečera nedostalo. Aby se jednotlivé letouny na příletu i na odletu bezpečně minuly, zakázal dispečer pilotům saudského Boeingu další stoupání. Dispečer potřeboval, aby  Iljušin 76 TD Kazakhstan Airlines let č. 1907 před zahájením sestupu přeletěl nad saudským Boeingem, kterému by potom povolil další stoupání. Předpokládal, že se minou s výškovým rozestupem 1000 stop. Protože letouny neměly radary na sledování jiných letadel, piloti byli odkázaní na dispečery, kteří je měli varovat před nebezpečným sblížením. Všichni piloti, kteří měli naladěnou frekvenci pozemního střediska, mohli slyšet vzájemnou komunikaci s dispečery. A tak dispečer posádku Iljušinu na saudský stroj upozornil. Sdělil jim, že je mají ve vzdálenosti 12 kilometrů a žádal, aby potvrdili vizuální kontakt.

Od letiště New Delhi k přistávajícímu letadlu stoupal odlétající Boeing 747 Saudi Arabian Airlines let č. 763, dosáhl poslední povolené letové hladiny 14 000 stop a pilot žádal o povolení dál stoupat. Toho se mu od dispečera nedostalo. Aby se jednotlivé letouny na příletu i na odletu bezpečně minuly, zakázal dispečer pilotům saudského Boeingu další stoupání. Dispečer potřeboval, aby Iljušin 76 TD Kazakhstan Airlines let č. 1907 před zahájením sestupu přeletěl nad saudským Boeingem, kterému by potom povolil další stoupání. Předpokládal, že se minou s výškovým rozestupem 1000 stop. Protože letouny neměly radary na sledování jiných letadel, piloti byli odkázaní na dispečery, kteří je měli varovat před nebezpečným sblížením. Všichni piloti, mající naladěnou frekvenci pozemního střediska, mohli slyšet vzájemnou komunikaci s dispečery. A tak dispečer posádku Iljušinu na saudský stroj upozornil. Sdělil jim, že je mají ve vzdálenosti 12 kilometrů a žádal, aby potvrdili vizuální kontakt.

V tom okamžiku zmizely dvě světelné tečky z obrazovky radaru

V tom okamžiku zmizely dvě světelné tečky z obrazovky radaru.

Náhodným svědkům se naskytl děsivý pohled

Náhodným svědkům se naskytl děsivý pohled.

Během jediného okamžiku se k zemi řítila dvě letadla

Během jediného okamžiku se k zemi řítila dvě letadla.

Obě se roztříštila po dopadu a jedno z nich se zabořilo jednou částí skoro deset metrů hluboko

Obě se roztříštila po dopadu a jedno z nich se zabořilo přední částí skoro deset metrů hluboko.

Následky tragédie působily až neskutečně děsivě

Následky tragédie působily až neskutečně děsivě.

I na zkušené vyšetřovatele leteckých neštěstí

I na zkušené vyšetřovatele leteckých neštěstí.

Museli ale zjistit důvod leteckého neštěstí, což se začalo jevit náramně složitě

Museli ale zjistit důvod leteckého neštěstí, což se začalo jevit náramně složitě vzhledem k naprostému zničení potřebných částí letadel.

Pak našli jednu ze černých skříněk se záznamy

Pak našli jednu z černých skříněk se záznamy.

Dva týdny po nehodě byla vyzvednuta příď saudského stroje. Stejně jako většina důkazů, ani tyto nové nijak nepřispěly k objasnění příčin nehody. Vše bylo zničeno silou nárazu.

Dva týdny po nehodě byla vyzvednuta příď saudského stroje. Stejně jako většina důkazů, ani tyto nové nijak nepřispěly k objasnění příčin nehody. Vše bylo zničeno silou nárazu.

Zničené výškoměry.

Zničené výškoměry.

Většina trosek obou letadel byla rozesetá na kilometry daleko od sebe. Ale velká část zádě trupu saudského Boeingu byla nalezena na začátku pole trosek. Z toho se dalo předpokládat, že tento kus odpadl z letadla jako první. Z vyšetřování vyplynulo, že se při srážce dostaly do kontaktu ocasní plochy Iljušinu a křídlo saudského Boeingu, to ale znamenalo, že v žádném případě nemohl být kazašský letoun nad saudským - jak předpokládal dispečer. Musel být pod ním.

Většina trosek obou letadel byla rozesetá na kilometry daleko od sebe. Ale velká část zádě trupu saudského Boeingu byla nalezena na začátku pole trosek. Z toho se dalo předpokládat, že tento kus odpadl z letadla jako první. Z vyšetřování vyplynulo, že se při srážce dostaly do kontaktu ocasní plochy Iljušinu a křídlo saudského Boeingu, to ale znamenalo, že v žádném případě nemohl být kazašský letoun nad saudským – jak předpokládal dispečer. Musel být pod ním.

Když inspektoři prošli záznam zapisovače letových údajů z kazašského letounu, zjistili, že klesl hluboko pod hladinu 15 000 stop, ve které měl zůstat. Okamžik před kolizí byl kazašský letoun ve výšce 14 100 stop. O tisíc stop níž, než měl být. Kazašská posádka nezastavila klesání v povolené výšce. Společnost Kazakhstan Airlines tuto skutečnost sváděla na turbulence, ale to vyšetřovatelé brzy vyvrátili. Zapisovač letových údajů dokazoval, že změnu výšky způsobil zásah posádky do řízení.

Když inspektoři prošli záznam zapisovače letových údajů z kazašského letounu, zjistili, že klesl hluboko pod hladinu 15 000 stop, ve které měl zůstat. Okamžik před kolizí byl kazašský letoun ve výšce 14 100 stop. O tisíc stop níž, než měl být. Kazašská posádka nezastavila klesání v povolené výšce. Společnost Kazakhstan Airlines tuto skutečnost sváděla na turbulence, ale to vyšetřovatelé brzy vyvrátili. Zapisovač letových údajů dokazoval, že změnu výšky způsobil zásah posádky do řízení.

Když vyšetřovatelé porovnali hlasový záznam v kokpitu s letovými údaji, nestačili se divit. Radista Repp ohlásil dosažení výšky 1-5-0, čili 15 000 stop, letoun byl ve skutečnosti o 1000 stop výš, než si myslel. Nabízela se otázka, jak bylo možné, že udělal takovou chybu. Radista neměl vlastní výškoměr. Na palubní desce byly dva výškoměry cejchované v metrech – před každým pilotem jeden a radista se musel otočit, aby na ně viděl. Ať způsobilo operátorův omyl v udání výšky cokoli, on byl jediný, kdo byl v kontaktu se zemí. Přestože dostal pokyn, aby udržovali výšku 15 000 stop, letoun stále klesal. Mezitím jim dispečer sdělil varování, že na vstřícném kurzu letí Boeing. Upozornil je, aby dávali pozor, ale Kazaši pokračovali v klesání. Zdálo se, že těsně před srážkou si Repp všiml, že letoun je nebezpečně nízko. Ale varování přišlo pozdě. Hlasový záznamník potvrdil, že se Iljušin těsně před srážkou pokoušel vrátit do správné letové hladiny. Proč ale kazašský letoun vůbec klesal? Když vyšetřovatelé vyloučili chybu dispečera a technickou závadu, museli podrobněji prozkoumat chování lidí. Piloti kazachstánských aerolinií neměli v Indii příliš dobrou pověst. Vědělo se, že toho mají málo nalétáno v noci a většinou nesplňovali standardy moderních západních aerolinií. Prověřovala se také jejich znalost angličtiny. Posádky v bývalém Sovětském svazu prošly jazykovou zkouškou, ale k plynulé angličtině měly daleko. Znovu byl přehrán záznam komunikace. Hledaly se známky toho, že posádka nerozuměla instrukcím.
Nakonec vyplynulo, že posádka spolu vůbec nekomunikovala. Repp byl odpovědný za komunikaci se zemí, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by se kapitán nebo první důstojník drželi jeho pokynů.
Piloti prováděli povinné úkony na přiblížení a radista byl jediný, kdo věnoval pozornost výšce letu. Běžné je, že úkony se provádějí před zahájením klesání – potom už má celá posádka sledovat pokyny dispečera. Radista evidentně pochopil, že saudský Boeing je ve 14 000 stopách, ale první důstojník si podle všeho myslel, že dostali povolení klesat do výšky 14 000 stop a pokračoval v sestupu. Z rozhovoru je patrné, že pilot nedával pozor a nevěděl, jakou dostali povolenou výšku, zřejmě příliš spoléhal na to, že ho radista na přiblížení navede. A skončilo to tragédií. Závěrečná zpráva přiřkla vinu jednoznačně posádce kazašského letounu.
Nepochopení pokynů dispečera způsobilo smrt 349 lidí.

http://tv.sms.cz/televize/CT2/20130327/1580507031-Letecke-katastrofy-III

 

 

KRÁLÍCI A JEJICH JISTOTA V BEZPEČNÝCH MEZÍCH VELKOMĚSTSKÉ ZDI

Posted in Pikant by ondys on 26 března, 2013
Jednoho dne se probudil s pocitem, že někdo vyslyšel jeho touhu po bezpečí

Jednoho dne se probudil s pocitem, že někdo vyslyšel jeho dávnou touhu po bezpečí

Ocitl se v prostoru, kde mu nic nehrozí

Ocitl se v prostoru, kde mu nic nehrozí

Kam jeho oko dohlédlo, se nacházely překážky, které nedovolily vstup případným vetřelcům

Kam jeho oko dohlédlo, se nacházely překážky, které nedovolily vstup případným vetřelcům

Se vznikem nových posedů, ze kterých mu nic nehrozilo, na ochranu vzniklého prostoru

Se vznikem nových posedů na ochranu vzniklého prostoru

Musel si najít nejrůznější nové orientační body ve nečekaně vylidněných zákoutích města

Musel si najít nejrůznější nové orientační body v nečekaně vylidněných zákoutích města

Do podzemních norem se uchyloval vždy jenom v případě nějaké střelby, aby ho neohrozila kulka určená lidem

Do podzemních nor i úkrytů na povrchu se uchyloval vždy jenom v případě nějaké střelby, aby ho neohrozila kulka určená lidem se zaječími úmysly

Část vzniklého prostoru odebraná lidem a pokrokově určená jen pro dupání králíků

Část vzniklého prostoru odebraná lidem a nyní pokrokově určená jen pro dupání králíků

V pocitu bezpečí se navazovala nová přátelství s několika vyvolenci, co směli do zakázaného prostoru pro všechny mimo králíků

V pocitu bezpečí se navazovala nová přátelství s několika vyvolenci, co směli do prostoru zakázaného pro všechny mimo králíků

Mláďata se rodila i pětkrát do roka a skoro všechna vždy přežila bez přítomnosti tradičních predátorů

Mláďata se rodila i pětkrát do roka a skoro všechna vždy přežila bez přítomnosti tradičních predátorů

Občas zavítala i návštěva největších zvířat, jak se nechali slyšet strážci nejbezpečnější zóny na světě pro králíky

Občas zavítala i návštěva největších zvířat, jak se nechali slyšet strážci nejbezpečnější zóny na světě pro králíky

Vyrostou zde plantáže nejvyšší třtiny, až se lidi naučí poroučet slunci a tááámhle místo toho baráku, aby zase nedošlo k pomluvám po příštím požáru, bude stát lihovar

Vyrostou zde plantáže nejvyšší třtiny, až se lidi naučí poroučet slunci, a tááámhle místo toho baráku, aby zase nedošlo k pomluvám po příštím požáru, bude stát největší lihovar

To byly časy...

To byly časy…

Staré stavby musely uvolnit místo, aby bylo patrné, že to někam spěje

Staré stavby musely uvolnit místo, aby bylo patrné, že to někam spěje

Až na jednotvárnou stravu se všechno příkladně valilo

Až na jednotvárnou stravu se všechno příkladně valilo

V uzavřených koridorech psi doplnili lidskou ostrahu i minová pole v okolí a na mnoha místech obohatili jednotvárnou komunitu králíků a strážců jejich bezpečí

V uzavřených koridorech psi doplnili lidskou ostrahu i minová pole v okolí a na mnoha místech obohatili jednotvárnou komunitu králíků a strážců jejich bezpečí

Čas oponou trhl k bezbřehému optimismu

Čas oponou trhl k bezbřehému optimismu

I umělci začali oslavovat uzavřenou komunitu králíků

I umělci začali oslavovat společensky příkladně uzavřenou komunitu králíků

Snad každý věřil tomu, že svět patří jenom králíkům z uzavřeného prostoru

Snad každý věřil tomu, že svět patří už jenom králíkům z uzavřeného prostoru a oni si ho taky chtěli patřičně užít

Kdosi kdesi usoudil jinak

Kdosi kdesi ale usoudil jinak

Vznikl z toho nepříjemný poprask

Vznikl z toho nepříjemný poprask

Se spoustou obětí mezi všemi králíky, kteří odvykli nebezpečí v chráněné zóně

Se spoustou obětí mezi všemi králíky, kteří odvykli nebezpečí v chráněné zóně

Nejstarší to vyděsilo

Nejstarší to vyděsilo a následně se stále častěji neznámé zvuky začaly neodbytně nést prostorem

Po zneklidňujících úderech do zdi se z díry vynořila lidská ruka

Po zneklidňujících úderech do zdi se z díry vynořila lidská ruka

V kdysi klidném prostředí pro králíky vypukla vřava se zmatkem

V kdysi klidném prostředí pro králíky vypukla vřava se zmatkem

Děly se nečekané věci z hlediska bezpečnosti králíků

Děly se nečekané věci z hlediska bezpečnosti králíků

Všechny to vyvedlo z míry

Všechny to vyvedlo z míry, neboť neměli nejmenší zkušenosti ani tušení, jak se mají zachovat

I jejich dosavadní ochránci je v tom nechali samotné a vzali do zaječích

I jejich dosavadní ochránci je v tom nechali samotné a nečekaně vzali do zaječích, ale nikdo už po nich nestřílel

Na neznalé králíky teď čekaly běžné podmínky s mnoha nebezpečím

Na králíky dávno neznalé normálního života teď čekaly běžné podmínky jejich životního prostředí s častým nebezpečím

Stali se pro mnohé potravou navzdory lákavějšímu okolí

Stali se pro mnohé potravou navzdory mnohem zajímavějšímu i lákavějšímu okolí

I lidé, kteří po celé generace jenom střežili jejich bezpečí, je začali chytat do sítí

A lidé, kteří po celé generace jenom střežili jejich bezpečí, je začali zabíjet i lovit do sítí

Jeden aby se bál si dneska zadupat!

😯 Jeden aby se zase bál si dneska po našem zadupat!

PAPUÁNCI NA ŘECE SEPIK

Posted in Ahoj by ondys on 24 března, 2013
S hrozbou ohrožení jejich způsobu života otevřením dolu na zlato

S hrozbou pro jejich způsob života otevřením dolu na zlato

S hrozbou pro jejich způsob života otevřením dolu na zlato

S hrozbou pro jejich způsob života otevřením dolu na zlato

S hrozbou pro jejich způsob života otevřením dolu na zlato

S hrozbou pro jejich způsob života otevřením dolu na zlato

Na lovu prasat

Na lovu prasat

S prosbou o pomoc duchů

S prosbou o pomoc duchů

Na lovu prasat

Na lovu prasat

Povedlo se!

Povedlo se!

S hrozbou pro jejich způsob života otevřením dolu na zlato

S hrozbou pro jejich způsob života otevřením dolu na zlato

Na lovu krokodýlů, kteří dosahují až čtyř metrů délky, ve vratkém člunu

Na lovu krokodýlů, kteří dosahují až čtyř metrů délky, ve vratkém člunu

Na lovu krokodýlů, kteří dosahují až čtyř metrů délky, ve vratkém člunu

Na lovu krokodýlů, kteří dosahují až čtyř metrů délky, ve vratkém člunu

Na lovu krokodýlů, kteří dosahují až čtyř metrů délky, ve vratkém člunu

Na lovu krokodýlů, kteří dosahují až čtyř metrů délky, ve vratkém člunu

Na lovu krokodýlů, kteří dosahují až čtyř metrů délky, ve vratkém člunu

Jejich totem s podobou kudlanky

Dům duchů, kam nesmí cizinec

Dům duchů, kam nesmí cizinec

Až při nočním lovu krokodýlů se dostavil úspěch

Až při nočním mnohem nebezpečnějším lovu krokodýlů se dostavil úspěch

S hrozbou pro jejich způsob života otevřením dolu na zlato!

S hrozbou pro jejich způsob života otevřením dolu na zlato

S hrozbou ohrožení jejich způsobu života otevřením dolu na zlato

S hrozbou pro jejich způsob života otevřením dolu na zlato!

Palmovka – Pavel Šmilovič

Posted in Z pošty by ondys on 23 března, 2013
Palmovka

Palmovka

Tohle je vila továrníka. Shlížel odtud svoje textilky-pletárny při silnici do Krásného Buku. Po osmačtyřicátém to stát přidělil pražským, přeměnili vilu fabrikanta na domov důchodců s většinou postižených i prominentních Pražáků, kde jen pro zajímavost zemřel populární zpěvák Rudolf Cortéz. Místní říkali zdejšímu objektu Palmovka, původní majitel se zřejmě jmenoval Palme, což není divu v Sudetech. Pohled na vilu je směrem na Krásnou Lípu od Vlčí hory. Kdyby bylo možné posunout výhled asi o jeden centimetr doprava, mohli bychom spatřit i Luž a přesně úhlopříčkou směrem za naše záda se nachází Vlčí hora s koncem „civilizace“ se šesti domy do kopce, svazarmovskou střelnicí, vybudovanou v šedesátých letech, a pak už jenom s lesy. Fotku s vilou mi poslal kamarád, abych viděl, jak vylámali i vyfešákovali cestu k Palmovce do svahu vedle našeho bývalého domu, který s Palmovkou sousedí. Nad ním dál mezi stromy se nacházel domek řádových sester, které se pod vedením pražského bolševika o všechno a všechny staraly, včetně hrobů na hřbitově i chovu drůbeže a prasat pro vylepšení jídelníčku i v podobě dalších aktivit.
Ať to je, jak je to, jedná se o drsně krásný kraj a až tady v USA mi došlo, že pro nás byl zvláštní hlavně tím, jak se tam sestěhovali lidi z celé republiky, když šli za štěstím začít nový život jinde. Jako malý kluk jsem rád poslouchal jejich příběhy, jaké to bylo tam, odkud přišli a kam se jednou určitě vrátí. Nepralo se špinavý prádlo z minulosti, sousedi se neznali dlouho a posuzovali se jenom podle současného chování. Žila tam spousta šikovných a samostatných obyvatel a každý barák měl nějaký svůj „vercajk“. Městečko bylo soběstačné, nikdo se tehdy nemusel nikam vláčet, pokud neměl zájem o auto.
Podívej se tam dnes, už jenom příroda zůstala tak, jak ji známe z dětství. Když tam jednou za dva, tři roky zavítám mám nepopsatelné pocity. Krávy se tam taky nechovají, na polích a loukách roste všechno možný, co tam nepatří a schne to ve stoje. Textilky a další fabriky jsou zavřené s vytlučenými okny a Hočiminova stezka snad všude Tě přivítá se všemi možnými šunty z Číny i zbytku Asie. Mám pokaždé zvláštní i stejně nepopsatelný pocit, když cítím pohledy některých lidí, jakmile vylezu s chutí se projít pěšky i prohodit pár slov s okolními. Posledně mi jeden řekl: „Ses vrátil zpátky do Prahy? Koukám, že máš Superba…“
Pak zajedu do Krásné Lípy na Vyhlídku, opřu se o Vaškebův plot, dnes to je plot zavřené likérky, majitel se oběsil už před lety, koukám do Fibichova údolí, na zbořený komín „Jégrovky“, na Kamennou horku, pokusím se zahlédnout Ještěd a pohledem to projedu přes Luž a Jedlovou. Řeknu si, tak jsem to zas viděl, a začnu se těšit domů.

Krásná Lípa  (Foto: Jiří Kühn)

Krásná Lípa (Foto: Jiří Kühn)

Luž  (Foto: Jiří Kühn)

Luž (Foto: Jiří Kühn)

Vlčí hora  (Foto: Jiří Kühn)

Vlčí hora (Foto: Jiří Kühn)

Vlčí hora - rozhledna  (Foto: Jiří Kühn)

Vlčí hora – rozhledna (Foto: Jiří Kühn)

Vzpomínky

Všechny naše vzpomínky

Temná slunečnice aneb čím vrtěti více? – Palosino

Posted in Palosinův koutek by ondys on 21 března, 2013

– „Kudy jdeme, Jiřka?“

– „ Kudy, tudy. Pozor schod!“

– „Bacha na kramfleky, take špáry mezi těmi kachlama, kdo to kdy viděl? Tuž, já nevím, komunál škváry v rozpočtu beztak přehršel a chodník uprostřed města vyhlíží jak poznamenany průjezdem těžké kolové techniky. Brány světlých zítřků reálného socialisma! By měli ty chodníky převést na nějakého podnikatele, či OSVČ, když máme tu demokraciu a sukrome vlastnictví. Dám dole lodičky, bo se mi štekl zasekne do kanála. Dlážka ještě pěkně hajcuje.“

– „Budeš mít zaprasené šlapky, slepico.“

– Posluchej Jiřina, včera jsem byla u Soni. Před půl rokem vzala do pronájmu kumbál v kulturáku a otevřela pedikuru. Vedle už provozují živnosti kadeřnice, realitka, finanční fond, doktorka přes ekzémy, psycholožka, hlídací agentura. Hodinu mi štrajchovala paznehty, bo k dosažení působivé imprese je třeba na tmavomodrý email nalepit zlaté hvězdičky, no ni? Dlo tymu takum kupe času v její péči.“

– „Vlasta, nemel cypoviny, si představ, že chodník zprivatizuje zahraniční monopol, zavede mýtné a my budeme chodit kanalama!“

– „To jutro (zítra) budeme aji tak. Postůj moment. Počki, se opřu, tež sundám jehly, bo z kopce se mi zle idě, eště nohou zkrutim a kdo mě ponese do chalupy.“

– „Všecko idě jaksi z kopca. Dyť si minule popisovala, jak ten tvůj soukromník na vás parazituje.“

– „No ja, vychcaný zjeb!“

– „Nezveličuj, vždyť vy také drobátko šidíte.“

– „Já ne! Franta kupuje chlast v obchodě a bez účtenek prodává známým štamgastům. Přece nebude naivně připisovat chlopům pivní čárky. I ojebávat musiš umět. Kapke šarmu, kapišto? Však co myslíš, majitel s tebů sepíše pracovňu smluvu, odměnu za robotu neuvede, nad cárem  papjura, nadpis „platový výměr“ se ti protočí panenky, když uvidíš minimální mzdu, nelíbi?…čau, pipi. Oki, krutibrk poví, číšnici, co chcete, tringelty na place jsou Vaše? Kucharky protestovaly, Blažena ta ni, bo sestavuje meníčka, tak ji dává kapku navíc. A ta jeho provozní. Semetryka neopisano (kráva). Prý s ním dupe. Ale Miluše s Oldřiškou se s chujem povadily. Tuž vydřiduch vymyslel, že babam z kuchyně dá 5% z denní tržby a nám 3. Na koncu zimy knajpa poloprázdná, od 15 do 18 ani živáčka. Sem tam zoufalec na Ferneta a večer nás nespasí. V březnu jsem za 230 hodin na place brala minimálku, cyp by tě střelil. V létě, ja, v pátek a po hokeju bývá fajně i přes ten záhul – přešlapování za výčepem lýtka unaví víc, než křepčení po lokále – ale přes týden, těch pár úředníku z komerčky, finančáku, starky, dědci přiožralí, ale též tací disciplinovani až zkroušení senioři, dobře pravíš, sešlí jak třetihory – asi už více přimknutí k bohu než k alkoholu, nebo důchody nevalorizovali či co, se k poledni přišourají, šolky (skládací kastrůly) a prázdnou síťovku v ruce, tak tihle kšeft nevytrhnů, na to vem jed, veveřice! Proč ti platí minimální mzdu, a zbytek máš bokem? Kvůli odvodům na sociálku a zdravotní, ni? Tvůj důchod je mu u dupy, co ho zajímáš, šaška! Stejně tě ve čtyřiceti vykopne. Kdo se bude koukat na neatraktivní hybridu za barem?! Miluška muviľa, že na takou robotu sere a raději bude doma navlékat korále pro Japonce. Vyučená dámská krejčová. Jak říkám, když funguje zahrádka, počátkem prosince začnu vilijovky, děcka dojedu z výšek, aby zahořekovaly jaká zde ďura na konci civilizacje, prázdniny, den žen, Josefa, šrajtofla iny chrastí a pivo nasávají aji batolata. Stejně se mi zdá, že ludě nějak miň chlaščů. Včera uzávěrka. Přelívám flašky do kalibračního válca a cyp by tě střelil, chyběly 3 deci Balantýnky a celá flaška Baileys, málem mě jeblo. Ty, Jiřina, běž kousek za mnou. Nenabíhá mi ne levé noze křečák?“

– „Není vidět, lampy svítí, přesto je tma jako v řiti.“

– „Nerob si kozy. Au, jsem šlápla na jakýsi pojebaný šutr, kurde.“

– „Nedělám a bez dud, bez dud…„

Šly panenky silnicí, půlnočním městem, občas trefily chodník, tou dobou, onen požehnaný čas končícího léta. Myslivci!

Před Slovanem pokuřovaly hloučky rozjívených, hlučných, opocených mládežníků, středně mladých-starých, podle toho kolik jste vypili a cítili se dětmi velvetové revoluce. Věty roztrhané na jednotlivá slůvka, slabiky, výkřiky nedávaly smysl, kromě zdánlivě vulgárních vokativů, pokleslých na indiferentní citoslovečné oslovení nebo výraz výplňkový, jež kromě prosby: připal mi pičo, také nic neznamenaly a splývaly v jednolitý exaltovaný řev lidských hrdel. Prosklený vchod, šatna, opět sklo, záblesky diskotékových světel, aroma dýmu suchých ledů, trávy a hic.

Bankovky víří spirálou. Vertikála absolutně dotklá hvězd. Za růžkem páry v objetí a tajemný Etrusk tancem přivolává déšť, protože ví… Obraz, image, simulace, dojem, špektákl je důležitější než skutečnost. Rovni v různosti. Jasná, černá noc. A motory dál roztáčejí těžká kola. Kráplo…

http://www.videodetective.com/music/money-dont-matter-tonight/228030

 

OREL SKALNÍ

Posted in Krátce by ondys on 19 března, 2013
Narodil se v Japonsku

Vyklubal se v Japonsku

Netušil, jak se promítá do jeho života chování lidí ke společnému životnímu prostředí

Netušil, jak se promítá do jeho života chování lidí ke společnému životnímu prostředí

Lidské zásahy do krajiny mu někdy usnadní lov a jindy je to opačně

Jejich zásahy do krajiny mu někdy usnadní lov a jindy je to opačně

Letošní podmínky nenapovídají nic dobrého pro potomka

Letošní podmínky nenapovídají nic dobrého pro potomka

Ještě že ho jiní upozornili na uhynulého psíka mývalovitého

Ještě že ho jiní upozornili na uhynulého psíka mývalovitého

A šup s ním do hnízda, potomek neroste dostatečně rychle, aby měl šanci přežít

A šup s ním do hnízda, potomek neroste dostatečně rychle, aby měl šanci přežít

I ornitologové to sledují s obavou o mládě

I ornitologové to sledují s obavou o mládě

Občas musí vzít i zavděk hada, kterej ho potřebně nenasytí

Občas musí vzít i zavděk s hadem, kterej ho ale potřebně nenasytí

Má nejvyšší čas opustit hnízdo, ale je očividně opožděný s vývojem

Má nejvyšší čas opustit hnízdo, ale je očividně opožděný s vývojem

Několik dní si odborníci lámali hlavu s jeho osudem nad opuštěným hnízdem

Několik dní si odborníci lámali hlavu s jeho osudem nad opuštěným hnízdem a tenhle zhruba stejně starý mládenec to není

A až podle známých markantů je jasné, že přežil nejnebezpečnější období

Krasavec! A až podle známých markantů je jasné, že sledovaný orel přežil nejnebezpečnější období

S JEDINOU JISTOTOU SMRTI V BOJI O PŘEŽITÍ

Posted in Gril by ondys on 16 března, 2013
Nejtěžší to mají mláďata

Nejtěžší to mají mláďata. I hrocha!

S větší šancí v tlupě goril

S větší šancí v tlupě goril

Matka vypouští mláďata z bezpečnějšího ukrytu

Matka vypouští mláďata z bezpečnějšího úkrytu před predátory

Další pomalost při úprku před dravostí mládí stála život

Další matku pomalost stála život při úprku před dravostí mládí a stala se jejich první potravou

Nemá valnou šanci navzdory pověsti jednoho z nejnebezpečnějších v dospělosti

Nemá valnou šanci navzdory pověsti jednoho z nejnebezpečnějších v dospělosti

Kdo se to snaží?

Kdo se to zas snaží?

Před tím se nedá ukrýt hlava do písku ani na poušti

Před tím se nedá ukrýt hlava do písku ani na poušti

Čeká ho cesta za vodou s tím, že ostatní zemřou bez dospělých, pokud se vylíhnou po odchodu všech dosavadních

Čeká ho cesta za vodou s tím, že ostatní zemřou bez dospělých, pokud se vylíhnou po odchodu všech dosavadních

I tučňák v opačně extrémních podmínkách to má stejně nemilosrdné

I tučňák v opačně extrémních podmínkách to má stejně nemilosrdné

Jeden z dospělých hlídá a druhý loví potravu, aby ji v případě potřeby vyvrhl ze žaludku

Jeden z dospělých hlídá a druhý loví potravu, aby ji v případě potřeby vyvrhl ze žaludku

Hned po vylíhnutí je elegantní

Hned po vylíhnutí je elegantní

I mládě medvěda baribala se musí spoléhat na bezpečí úkrytu

I mládě medvěda baribala se zpočátku musí spoléhat na bezpečí úkrytu

Nejlépe v dosahu matky

Nejlépe v dosahu matky

Už od tohoto okamžiku se musí spoléhat jen na vlastní nohy

Už od tohoto okamžiku se musí spoléhat jen na vlastní nohy

Občas nabízí určitou naději i stádo

Občas nabízí určitou naději i stádo, pokud se udrží v blízkosti matky

I lvíčata by mohla dosvědčit, jak těžké je přežít v mládí

I lvíčata by mohla dosvědčit, jak těžké je přežít v mládí

Samec zestárl a blíží se mladší lvi

Samec zestárl a blíží se mladší lvi, což bývá osudové i pro jeho potomky

Panují kruté podmínky kvůli kvalitě genofondu

Panují kruté podmínky kvůli kvalitě genofondu

Lvíče zaplatilo životem za porážku otce, aby se lvice mohla pářit se silnějším

Lvíče zaplatilo životem za porážku otce, aby se lvice mohla co nejdříve pářit se silnějším, je to možné až v okamžiku, kdy vyhasne pocit předešlého mateřství

Ani slůně s metrákem váhy po porodu to nemá lehké z podobných důvodů

Ani slůně s metrákem váhy po porodu to nemá lehké z podobných důvodů

Moc nechybělo a rozdupal ho některý z dospělých s touhou po páření se slonicí

Moc nechybělo a rozdupal ho některý z dospělých s touhou po páření se slonicí

Mezi opicemi

Mezi opicemi je důležité sociální postavení matky v tlupě a nesmí se mláděte zmocnit samice s vyšším, poněvadž ho nemůžou kojit

Je životně nutné udržet se u matky a nespoléhat se na zájem jiných

Je životně nutné udržet se u matky a nespoléhat se na zájem jiných

Taky Vám to něco připomíná?

😛 Taky Vám to něco připomíná?

 

Včerejší vzpomínka na Honzu – fotky Pavel Szirotný

Posted in Z pošty by ondys on 15 března, 2013
Rok s rokem se sešly a my taky, abychom si připomněli

Rok s rokem se sešly a my taky, abychom si připomněli.

Sešli jsme ve Zlatém kříži

Ve Zlatém Kříži.

Pavel mi půjčil svůj foťák, abych moc nekalil se svou abstinencí

Pavel mi půjčil svůj foťák, abych moc nekalil se svou abstinencí.

Jarda s Alenkou

Jarda každému z nás věnoval sadu černobílých kopií fotek Honzy.

Při vzpomínání s Romanou

Při vzpomínání s Romanou.

Vpravo je nejstarší syn Jan a vlevo dvojčata Tomáš s Danem

Vpravo je nejstarší syn Jan a vlevo jsou dvojčata Tomáš s Danem.

Tomáš a Dan

Tomáš a Dan.

A ještě jednou

A ještě jednou.

Alenka zkrášlovala opačný konec stolu

Z opačného konce stolu.

A ještě jednou z druhé strany pohledu

A ještě jednou z druhé strany pohledu.

Všichni jsme to brali vážně

Všichni jsme to brali vážně s příkladnou odpovědností k památce psychologa.

I Jarda rozvíjel úvahy MUDra, což u něho není zrovna obvyklý v hospodě

I Jarda rozvíjel úvahy MUDra, což u něho není zrovna obvyklý v hospodě.

Pak nejstaršímu synovi přišla esemeska s textem: "Kdo se má na tohle koukat, takhle se nechovají gentlemani, dejte si na mne whisky, ať nevypadáte čurrrrrráci?"

Pak nejstaršímu synovi přišla esemeska s textem: „Kdo se má na tohle koukat, takhle se nechovají gentlemeni v přítomnosti dam, dejte si na mne whisky, ať nevypadáte jako čurrrrrráci!“

"To je celej On!" tvrdila Romana, i když esemeska neměla odesilatele.

„To je celej On!“ tvrdila Romana, i když esemeska neměla odesilatele.

"Prej Vás tady všechny zpucoval táta?" smál se Dan.

„Prej vás tady všechny zpucoval táta?“ culil se Dan.

Jarda začal vzpomínat na letní pobyty s Honzou tak různě po republice a zábava se rozproudila.

Jarda začal vzpomínat na letní pobyty s Honzou tak různě po republice a zábava se rozproudila.

Není nad veselé historky ze života!

Není nad veselé historky ze života!

Až se  nenápadně přiblížil čas rozchodu s taktní výzvou Aleše Percha.

Až se nenápadně přiblížil čas rozchodu s taktní výzvou Aleše Percha.

Honza (Žampach 5. VII. 2008)

https://ondys.wordpress.com/2012/04/07/mgr-jan-zak-yarda-pichlik/

 

OSMNÁCT MĚSÍCŮ OD NORMALIZAČNÍCH KARIÉRISTŮ ZA EXKOMUNISTU

Posted in Pikant by ondys on 12 března, 2013

národního umělce a nositele Nobelovy ceny v oblasti literatury básníka Jaroslava Seiferta:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/213452801240010/titulky/

Jaroslav Seifert

Jaroslav Seifert

Pavel Horák v podobě z doby, kdy jsem se s ním seznámil

Pavel Horák v podobě z doby, kdy jsem se s ním seznámil

S novinářem otvírajícím dnes jeho příběh

S novinářem otvírajícím dnes jeho příběh

A při vzpomínkách na událost, která mu tehdy zničila rodina a nepříjemně ovlivnila život

A při vzpomínkách na událost, která mu tehdy zničila rodinu a nepříjemně ovlivnila život

Vzpomínám si dobře na jeho letákovou akci, rozčeřila hladinu dění v Teplicích, Pavel tehdy tvrdě zaplatil za svou snahu a nese si dal punc v zásadní podobě, který proti němu později mnozí použili v boji o vliv po listopadu 1989 jako výrazné osobnosti tehdejších událostí při formování OF v Krupské ulici kolem svazáckého klubu Spektrum. Stál u jeho zrodu jako jeden z prvních.

Stání je o noze aneb věnováno Mimoze! – Palosino

Posted in Palosinův koutek by ondys on 8 března, 2013

„Ty, Vlasta, fešných lidí je málo? Neval klíny, trubka! Pipipi, pá! Dopij teho Vavřinca?“
„Mě z teho bahna a ruma močák nadýmá.“
„Dolej slunca, zlatečko. Bhh.“
„Tak neval do sebe ty rumy, Jiřka! Jak havíř po šichtě, pitko? Opřekot! V čelbě o rekord, flahajzy dolomany hřbet, kostrč leze z dupy. Víčka špatně umytá, hlupi synci, krásné černooké havířské dcerky! Havířina, dneska kšeft pro doktory a cypy z Ukrajiny! Urvat do sebe dva lahváře, ruma po decakach lámat do břucha, než přifičí šalina na Fifejdy? Ty haviře maju spalovaně! Podívej, naproti! He! Ten s bíbrem a na jeho staru? Prý Burda, kurde bele. Jaku sukňu má! A ty kity neoholené. Kurva, krimplén! Dyť z také látky se už dneska ani závěsy nešiju. Pizda! Jézeďačka, prvovýrobkyňa od slepic. Tak podivně oděný by ani husita s cepem nešel do ulic, bo pohlédne na krásu vůkol a depresí celý zcepení, lazy, kotáre!“
„Vlasta co plantaš, moderní doba, ni! Ten chlopek vypada jak cyp. Třeba byt taka vcucla do sebe, jako asertivní a když dobře nezvoliš, ta demokracia bude stat za piču! Bať. Ani obnažena pinda nepomože. Ale ni trubka, nemáš křivé nohy. Co?…tuž nebeč. To bude splín z nedostatku metanolu. Lojza tě včera neošukal? Trochu jako nohy od kulečnika. Pro někoho určitě jedinečne a sexy též, kačeno.“
„Kurví se s jinů! Ty jizvy na kolanach.“
„Si říkala , že menisky z košíkové?“
„No jo, Rodman. Denis, ten budě mět ptáka!“
„Doneste nám ještě jedno malé, rum… Dáte si s námi?“
„Ne děkuji, jsem na brigádě, za měsíc mi bude osmnáct.“
„Jiřa, kolik je hodin?“
„1992, vlastně půlnoc.“
„Jiřka, hleď!“
„Kam?“
„Začalo opadávat listí. Ale ten horký luft! Zima bude tuhá, indiáni kácí sekvoje! Aut co přibylo? Kukni! Konečně namalovali stání, stezku pro cyklisty. Kráplo. Co říkáš na Havla, Jiřka? Naše země nevzkvétá?“
Pff…zefýýýr.
„Jiřina, normálně starka mu nemůže přijít na jméno. Představ si 90 roků, v plné duševní svěžesti! Za Masaryka bylo nejhůř. Pátý stupeň nedokončila, bo třeba bylo přiložit ruku k dílu v živnosti! Vypomáhala v oficíně. Dědek stříhal, česal, holil. Tupé, holčičky delší vlásky, icky v lajně a ofinu podle kastrólu, vousy, obočí zastříhnout, malé chlapečky dohola, aby imitace vojenské čapečky – Masarykovky – na kebulku sedla. No jo. Mírné úsvaží osázené řípou, bramborkem, kelem, na planině letiště. Kluzáci seřazení jak dýmky v diskrétním koutku hokynáře Kellera. U žida! Každou druhou neděli, bývávalo-li jasno, přistál Letov- dvouplošník, zapřáhl okřídlenou fajku a hurá do povětří. Od spoda flusa, prvně jak šuml z řiti a pak štrummm! Bvvv! Ale to až v neděli. Týden po týdnu přibývaly chuchvalce z lidských hlav a tváři na podlaze. Nařezanými pruhy látky přidrátovanými k lipovému klacku je starka umetala na hromádku a v plátěném pytlíku odpoledne rozdávala sešlosti posedávající na lavičkách pod kurníkem. Hospodáři obsypávali nastříhanými vlasy okraje políček, aby divoké svině hladově nerejdily. Jednou dědek zacvakal nůžkami, cvak, cvak, práskl polovinou prostěradla po kunšoftu, jak po činohře, až vlásky poletovaly místností. Pak musel narukovat k wehrmachtu. S koňma týl zásobovat.
Vlasta, vím ne…nejsu hlupa!
Starka pravila: „Za komunistů bylo dobře, nejlépe, ale teďka ten Havel. Klaus?“ Kroutila hlavou. Zase přijde bída a Číňané! Mongol, Rus nebo Musulman!
Z útrob pizzérie zaznělo country lkaní Pavla Bobka: „Pojď dál a zpívej a se mnou se dívej…udá. Ó dudlaj, ó dudlaj.“
„Ty Jiřina, víš, že Fredie zhebnul.“
„Ten s Queenu?“
„Jo. Jsem od Vietnamců kupila kazetu. Taka povedená opereta!“
„Půjčíš? Příští týden ve středu vrátím. Jsem byla včera na Spolku. Na zahrádce seděly máničky, nevěděli co s háry, lennonkama, okusovali prsty a ty jejich nymfy posluchaly Bangles. Hehe.“
„Ti budou v budoucnu zelení. Sis nevšimla, tři z pěti vekslovali. Ve Slovanu je dneska striptýz! Nejsme na baby, ale nezajdeme? Chlopi tam budou zase vyhlašovat válku sami sobě! Čuchni, ta Pret a Porter voní fakt super.“
„Zaplatíme, slečno!“
Tut!…ladíme!?

http://www.youtube.com/watch?v=XwajTekSAcM