Vladimír Ondys – Z konce světa

Matérie, struktura a barva jako výraziva netušeného – Martin Tomášek

Posted in Martinův ateliér by ondys on Červenec 20, 2011
Zdravím Tě Vladimíre,
    posílám Ti v příloze jeden z textů k přiblížení techniky, na kterou se mě ptali na Tvém webu.
Snad jim to k něčemu bude, díky Ti
– pěkně zdravím Martin Tomášek

Série pro Lea Süssermanna se odvíjela v rovině nového poznání a entuziasmu, všechny reliéfy, které tehdy vznikly, jsou poznamenaný čistou pocitovou abstrakcí s touhou po bezprostředním výrazu. Vůbec jsem nepociťoval nutnost vkládat obsahovou náplň do vznikajících reliéfů. Pamatuji si jen jakousi horečnatost při každém průběhu vznikající nové plochy, kompozice, nového zvrásnění, nových tvarů a nově použitých materiálů, které byly součástí dalších a dalších pro mě nových seskupení, které jsem proháněl lisem, zanášel barvou, vtíral do vzniknuvších reliéfů, rozmělňoval, ředil ji, vytíral a srážel z vystouplých hrbolků. Čemu jsem však pozornost věnoval, byla kompozice, tvarosloví a struktura. První tvary vznikaly muchláním kovových fólií, vyřezáváním z různě silných kartónu, vysypáváním ploch jehličím a cukrem. Obvody tvarů pak specifickými liniemi starých kytarových strun a drátů. Podstatné je, aby materiály, které používám, měly vlastnosti, skrze které je možné vytvářet vlastní ráz struktur a kresebnosti. Zneužívat stávajících odvádí pozorovatele od zprostředkovaného. Toho se držím i při práci na frotážích, které vznikají výhradně přes vlastní struktury. Například vjem z vytvořené zvrásněné plochy, která vznikla zatlačením kovové fólie lisem přes vysypané plochy krystalovým cukrem a vetřenou barvou, je až zraňující. Struktura působí, jakoby vznikla silným poleptáním kyselinou. Vůbec mě při experimentálním použití takového materiálu nenapadlo, že bych mohl vyvolat tak silný vjem, ale také další použití uvedených materiálů a jejich působení v kombinaci s kovovými fóliemi a barvou je pro mě vzrušující a často překvapivé. Celý proces uskutečňování ve mně působil jak palivo ve výbušném motoru. S každou novou zkušeností jsem byl hnán k dalšímu novému experimentu s novými kombinacemi materiálů s novým způsobem použití barvy s jiným fixováním materiálů ve vrstvách a novým lepením různě silných a odlišně tvrdých kovových fólií. Je až zarážející, jak blízké jsou si ve svém výrazu tyto reliéfy se sochami vzniklými před nedávnými lety, vlévaných do připravených basreliéfů. Stejně tam, tak i zde je součástí konečného výrazu určitý druh řízené náhody v podobě nekontrolovatelného zvrásnění kolem daného tvaru. U reliéfů, zvrásnění kovové folie pod tlakem lisu, u soch, zvrásnění plochy igelitu pod tíhou vlévané sádry do vytvořeného basreliéfu pod ní. Čas od času za mnou přichází netušené a snažím se věřit, že neupadnu v nemilost a bude mi i nadále přáno, abych viděl to, co mi bylo předestřeno.

Martin Tomášek

V teplickém ateliéru, 29. a 30. dubna 2011

Ze serie Leo Süssermann

Hebrejské Alef, Mem a Šin s konsekvencemi k elementům a jako matky

Hebrejské Šin s konsekvencemi elementů