Vladimír Ondys – Z konce světa

BEZ BOHATÝCH LIDÍ?

Posted in Gril by ondys on Červenec 2, 2011

Je velmi pošetilé a hloupé domnívat se, že lze na jejich úkor vybudovat dokonalejší systém na základech naší civilizace s osudově nedokonalými lidmi v zajetí věčných limitů. Vždy mi přijde velmi úsměvné očekávání, že úřední osoba nahradí bohatého člověka jménem lidu jako dokonalejší prostředník, který nevlastní majetek s vědomím odpovědnosti za jeho správu a není na něm bytostně závislý, v cestě k dostatečným finančním prostředkům pro každého jednotlivce. Vždycky to dopadne tak, a vlastní zkušenost ze socialismu v totalitě mě v tom utvrzuje, že fakticky s okamžitou platností neřešitelné problémy, na které se nesmí poukázat ani náznakem bez vůle nejmocnějších s rizikem velmi tvrdého trestu pro případného ignoranta, nahradí nedostatky vyplývající ze soukromého vlastnictví a lidé se změní ve vzájemně i nemilosrdně na sobě parazitující mimikry bez možnosti hodnotně s nutnou mírou svobody prožít svou existenci, byť s rizikem vlastní volby. Otázkou je, zda současní zbohatlíci s podivně nabytým majetkem v naší tlupě prolezlé bolševismem dokáží plnit nezastupitelnou roli nejbohatších lidí v kultivované společnosti nezasažené socialismem…

Jeden by vzhledem k podobné zdi očekával městské vězení

Obludná zeď v centru města s výstavními budovami z různých stavebních stylů musela být velmi nákladná

Bašta nedůvěry, nesnášenlivé arogance a stihomamu?

Proč by někdo plýtval tak velikými finančními prostředky, aby se sám dobrovolně uvěznil?

V normální společnosti by nejbohatší měli svými postoji motivovat méně úspěšné a dávat jim naději, že každý má šanci, ale zdejší příklad se mi zdá velmi pochmurný jako vše, co nabízí život v morálně i mravně zdecimované tlupě s příkladně nedokonalými úředníky a politiky!