Vladimír Ondys – Z konce světa

Kolaborace s nacionálním a internacionálním socialismem

Posted in Gril by ondys on 27 října, 2009

Tím, že jsme se nacionálním socialistům oficiálně nepostavili na odpor, když nás zabírali do tehdejší dobově pokrokové vidiny jednotné Evropy, ztratili jsme právo pokládat Čechy, Slováky a Moravany, kteří později individuálně odešli bojovat proti nacistům, za válečné zajatce a upřeli jsme si možnost hlásit se k vítězné straně po válce. Samozřejmě nám z toho nevítaného spolčení s nacionálně socialistickými Němci plynuly i značné výhody, muži nemuseli rukovat na frontu, byl zde relativní klid a pořádek, lidi měli práci i peníze a netrpěli jako v jiných státech až do atentátu na říšského protektora R. H., pokládám za vrchol zhovadilosti, když národ, kterého se válečné útrapy dotkly celkem okrajově, se pak choval v mírových podmínkách s válečnou brutalitou především k starým lidem, ženám a dětem, poněvadž prohraná válka zdecimovala jejich muže, kterým by se dala přisoudit vina za případná zvěrstva na našem území v době okupace. Jak by se asi tvářili ti, co ten teror obhajují, kdyby se vrátili Čechoslováci, kteří odešli po roce 1948 do emigrace, a všechny, co zde zůstali, hnali na Východ po vítězství demokracie ve studené válce podle příkladu, který jsme si dali po druhé světové válce ve vztahu k sudetským Němcům? :))))) Mohli bychom si (všichni údajně slušní, poctiví a pracovití za socialismu, kteří se nemohli prokázat antikomunismem) pak akorát možná někde u Černobylu vykopat komfortní zemljanky za celkem výhodnou spolupráci na budovatelském úsilí s internacionálními socialisty pod vedením Rusů.